<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6430580\x26blogName\x3dg%C3%B3%C3%B0saga\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/\x26vt\x3d-9041854833780899087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

sunnudagur, júní 26

Happaþrennusaga

Fyrst: ég náði spæ 403 loksins í sumarskólanum eftir 4 tilraunir. Húrra fyrir mér ég er hetja, vei, vei.

Mig dreymdi ógurlega raunverulegan draum um daginn.

Mig dreymdi að ég hefði keypt mér happaþrennu og unnið 80.000 krónur (sem mér finnst ekki fjarstæðukennt, draumurinn hefði t.d. ekki verið eins raunverulegur ef ég hefði unnið milljón silljón). Ég var að vonum yfir mig hamingjusöm, ekki undir mig, því nú átti ég nóg til að borga gamlar skuldir og eyða í vitleysu, eins og hárlengingu. Svo var draumurinn búinn.

En sagan er ekki búin.

Ég gat ekki hætt að hugsa um þennann draum, líklega vegna þess að það er happaþrennusjálfsali fyrir utan ævintýraland. Mér fannst ég verða að kaupa happaþrennu og hætti ekki að tala um það fyrr en ég keypti eina daginn eftir.

Ég var lengi að velja happaþrennu. Þessi með hestinum minnti mig á drauminn en það voru tvær happaþrennur með hesti. Ef ég hefði keypt annann hestinn en ekki hinn og tapað væri það glatað. Ég keypti því með engri mynd.

Ég vann ekki.

Góð saga?

Það er ekki kósý að langa endalaust í happaþrennu!

Aldís skrifaði sögu klukkan 00:00