<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6430580\x26blogName\x3dg%C3%B3%C3%B0saga\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/\x26vt\x3d-9041854833780899087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

sunnudagur, júlí 3

Ókeiiii, ógeðslega tÖff!

Ég var á sirkús um daginn og hitti alveg æðislegan gæja á þrítugsaldri. Hann sat á milli mín og vinkonu minnar sem var kyssa vin hans og gæjinn segir við mig:

,,Þau eru bara getting it on".

Þá sagði ég :

,,Já".

Hann spurði:

,,Ert þú e-ð getting it on"

Ég sagði:

,,Já, ég er í alvarlegu sambandi"

Hann spurði þá:

,,Viltu koma í sleik?".

Ég svaraði:

,,Nei".

Eftir að hafa spurt fleiri sem sátu í kring, fá margar neitanir og sitja vandræðalegur smá stund, ákvað gæjinn að bæta stöðuna og koma sér úr þessari ó-kósý stöðu. Hann hefði auðveldlega getað sagt ,,Góð saga" og bjargað deginum en hann var víst í annarlegu ástandi og ekki fær um að finna lausn á málinu. Hann sagði að lokum:

,,Ókei, ég skal gefa þér 1000 kall ef þú kemur í sleik".

Góð saga!

Aldís skrifaði sögu klukkan 22:43