<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6430580\x26blogName\x3dg%C3%B3%C3%B0saga\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/\x26vt\x3d-9041854833780899087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

laugardagur, mars 4

Erfiðir tímar

Seinasta vika var úff!

Ég tók á móti Ronju Ræningjadóttur í Ævintýralandi og fylgdi henni niður á svið í Kringlunni. Þar steig ég galvösk á stökk og kynnti hana, hún söng lagið sitt og síðan stjórnaði ég æsispennandi leik sem felst í því að slá köttinn úr tunnunni.

Þessi stjórnun fór þannig fram að ég tók á móti börnum úr röðinni, hverju á eftir öðru og spurði þau að nafni. Til að gera langa sögu stutta sagði ég: ,,Hvað heitir þú? Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú? Gjörðu svo vel." í 10 mínútur.

En nú skal vikið að sögu dagsins:

Ég fór í ræstipróf í skólanum um daginn, Hússtjórnarskólanum og ég þurfti m.a. að skúra. Það þykir ekki beint í frásögur færandi nema hvað, prófdómarinn okkar heitir Dómhildur.

Dómhildur! En ótrúlega Andrésar Andar-legt!

Góð saga!

Aldís skrifaði sögu klukkan 18:38