<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6430580\x26blogName\x3dg%C3%B3%C3%B0saga\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dis_IS\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://godsaga.blogspot.com/\x26vt\x3d-9041854833780899087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

fimmtudagur, maí 10

Gleðilegt Eurovision!

Pápi minn spurði systur mína Þórdísi hvort hún hefði lært í gær. Þórdís svaraði og sagði: Já, ég er búin að læra Íslensku. Þá sagði ég: ,,Og kanntu Íslensku núna?"

Daman svaraði um hæl: ,,Já, ég kann hana reiðbrennandi".

Þetta þótti mér æði fyndið og varð hugsað til þess þegar Vala mín hélt því fram að Móðurharðindin (Móðuharðindin) miklu á Íslandi hefðu verið tími þegar mæður á Íslandi áttu sem erfiðast uppdráttar.

Góð saga!

Ef Eiríkur hauksson væri með bleikt hár væri slagorðið hans: ,,Áfram Eiki Bleiki!".

Aldís skrifaði sögu klukkan 13:07